A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2012-5.5.0/A. kódszámú kiírással összefüggésben történő pályázat benyújtásáról szóló 33/2013. (I.31.) határozat visszavonására” vonatkozó javaslat elfogadását.

 

Tekauer Norbert

Pulai Edina

bizottsági tag

elnökhelyettes