A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a 23299 hrsz-ú ingatlan megvásárlására a temető területének bővítése céljából” vonatkozó határozati javaslat elfogadását.

 

Tekauer Norbert

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök