A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervében szereplő önkormányzati forrás átcsoportosítására módosítására ” vonatkozó határozati javaslat elfogadását.

 

Antunovits Antal

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök