A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Érdi Református Egyházközség támogatási szerződésének módosítására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

Antunovits Antal

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök