A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az ,,Érd Városáért” Kiemelten Közhasznú Közalapítvány 2013. évi működésére” vonatkozó beszámolót.


Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök