A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a „Város Nyugalmáért” Közhasznú Közalapítvány 2013. évi működésére” vonatkozó beszámolót.


Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök