A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Érdi Sport Kft üzleti terve alapján a 2014. évi támogatás fedezetének biztosítására ” vonatkozó határozati javaslatot.


Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök