A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a Polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásai 2014. évi keretösszegének megállapítására ” vonatkozó határozati javaslatot


Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök

.