A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolgáltatási szerződés módosítására” vonatkozó határozati javaslatot.


Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök