Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

27/2014. (III.17.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználására

Tovább...

26/2014. (III.17.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

együttműködési megállapodás megkötésére az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-vel, és a Szippant-Hat Konzorciummal

Tovább...

25/2014. (III.17.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

a 2014. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Tovább...

24/2014. (III.17.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tovább...

23/2014. (III.17.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

szándéknyilatkozat kibocsátására a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodással összefüggő pénzügyi fedezet biztosítása tárgyában

Tovább...

22/2014. (III.17.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

Tovább...

21/2014. (III.17.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

döntés meghozatalára az ÉTV Kft. eszközei között nyilvántartott víziközműveknek, illetőleg víziközmű létrehozására irányuló beruházásoknak az ellátásért felelős Önkormányzatra ellenérték fejében történő átruházása tárgyában

Tovább...

20/2014. (III.17.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a víziközművek, műtárgyak 2014. évi bérleti díjának meghatározásáról

Tovább...

19/2014. (III.17.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

a Sport Kft részére nyújtott tagi kölcsön utólagos jóváhagyására

Tovább...

18/2014. (III.17.) PKB állásfoglalás

2018. okt. 10.

vagyonvédelmi szolgáltatás bővítésére, valamint ezzel összefüggésben az Érdi Városfejlesztő Kft. üzleti tervének módosítására

Tovább...