A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érd Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.


Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök