A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érdi Sport Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.


Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök