A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.


Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök