A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft üzleti tervének módosítására vonatkozó határozati javaslatot.


Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök