A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány módosításáról szóló 206/2013. (VIII.26.) határozat módosítására 96/2014. (IV. 24.) vonatkozó határozati javaslatot.


Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök