A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításra vonatkozó határozati javaslatot.


Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök