A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó határozati javaslatokat.


Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök