A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítását, valamint  az ahhoz kapcsolódó mindkét határozati javaslatot.


Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök