A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a civil szervezetek 2013. évi támogatásáról szóló beszámolót.


Antunovits Antal

dr. Csőzik László

bizottsági tag

elnök