A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése fogadja el a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadására előterjesztett  mind két határozati javaslatot.

 

Kéri Mihály

Tekauer Norbert

bizottsági tag

elnökhelyettes