A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, és  1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül javasolja, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése fogadja el az Érd Megyei Jogú Város Drogstratégiájának módosítására előterjesztett javaslatot.

 

Kéri Mihály

Tekauer Norbert

bizottsági tag

elnökhelyettes