A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város településfejlesztési, és rendezési dokumentumaihoz készülő Megalapozó Vizsgálat, valamint a Településfejlesztési Koncepció fejlesztési irányairól szóló határozati javaslatot a fogadja el.


Tekauer Norbert

Mórás Zsolt

bizottsági tag

elnök