A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az átfogó értékelés a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló határozati javaslatot a fogadja el.


Tekauer Norbert

Mórás Zsolt

bizottsági tag

elnök