Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.


 Fülöp Sándorné

dr. Veres Judit

bizottsági tag

elnök