A Köznevelési és Művelődési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2  tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

 

Kopor Tihamér

Kéri Mihály

bizottsági tag

elnök