Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről ” szóló rendelet alkotási javaslatot. 

Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az I. határozati javaslatot. 

Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a II. határozati javaslatot.

 

Antunovits Antal

Pulai Edina

bizottsági tag

elnökhelyettes