Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a „irodaszer, nyomtatvány, bélyegző megrendeléséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására ” vonatkozó határozati javaslatot.

 

Antunovits Antal

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök