Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az önkormányzati intézmények (ÉKF, Intézményi Gondnokság) 2015. évi belső ellenőrzési terveinek módosítására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

Antunovits Antal

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök