A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.

 

Tekauer Norbert

Mórás Zsolt

bizottsági tag

elnök