A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletalkotási javaslatot;

valamint 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Határozati javaslat I-t;

továbbá 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Határozati javaslat II-t.

 

 Fülöp Sándorné

Dr. Veres Judit

bizottsági tag

elnök