Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.

A Bizottság kéri felhívni az orvosok figyelmét a helyettesítés rendjének maradéktalan betartására a Duna utcai rendelőben is.

 

 Fülöp Sándorné

Dr. Veres Judit

bizottsági tag

elnök