A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek, hogy a közterületi információs rendszer terveinek elfogadásról és az ütemezett megvalósítás költségeinek biztosításáról szóló előterjesztést ne tárgyalja, mert a javaslat további kidolgozásra szorul: 

-          A Folyondár, Alsóerdősor, Eperfa, Cseresznyefa, Diófa, Ürmös, Csaba utcákban az álló utcatáblák nincsenek betervezve, annak ellenére, hogy ez is főútvonalnak számít,  és hamarosan autópálya kapcsolattal fog rendelkezni.

-          Meg kell vizsgálni helyes-e, hogy égtájakkal próbáljuk útbaigazítani az Érden közlekedőket. Ez Magyarországon nem megszokott útbaigazítási forma a közlekedésben.

 

Donkó Ignác

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök