A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a 40-es számú vasúti fővonal Kelenföld-Százhalombatta szakaszának korszerűsítése kapcsán a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó határozati javaslatot és rendeletmódosítási javaslatot.

 

Donkó Ignác

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök