A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatos telepítési tanulmányterv elfogadását.

 

Donkó Ignác

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök