A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását. Donkó Ignác

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök