A Közrendvédelmi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a közgyűlésnek 

- az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapítására vonatkozó határozati javaslatot, valamint 

- Érd Megyei Jogú város 2017. évi költségvetésére vonatkozó rendeletalkotási javaslatot.

 

Mórás Zsolt

Tekauer Norbert

bizottsági tag

elnök