A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.

 

dr. Veres Judit

Fülöp Sándorné

bizottsági tag

elnök