A Köznevelési és Művelődési Bizottság 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatot és a rendelet tervezetet.

 

Kopor Tihamér

Kéri Mihály

bizottsági tag

elnök