A Köznevelési és Művelődési Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosítással javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek a határozati javaslatot:

a 10.000.000,- Ft főösszeg helyett 15.000.000,- Ft, melyből a Kulturális keretre biztosított összeg 7.000.000,- Ft, a fennmaradó 2.000.000,- Ft pedig a szakbizottságok javaslata alapján kerüljön meghatározásra. 

 

Kopor Tihamér

Kéri Mihály

bizottsági tag

elnök