Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapítására vonatkozó határozati javaslatot. 

Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetésére vonatkozó rendeletalkotási javaslatot.

 

Antunovits Antal

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök