Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „pályázat benyújtására az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című kiírására, valamint beruházási célokmány elfogadására vonatkozó mindkét határozati javaslatot.

 

Antunovits Antal

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök