A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot és a rendelet tervezetet is 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

 

 Fülöp Sándorné

Dr. Veres Judit

bizottsági tag

elnök