Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatok elfogadását.

 

 Fülöp Sándorné

Dr. Veres Judit

bizottsági tag

elnök