A bizottsági ülésen tárgyalt előterjesztések - 2010. október 25.

2018. okt. 10.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az október 25-ei ülésén az alábbi, közgyűlés elé kerülő előterjesztéeket véleményezte. Az előterjesztések a 2010. október 28-ai közgyűlés anyagai között olvashatók.

 

1. Javaslat az önkormányzati bizottsági struktúra és feladat- és hatáskörök megváltozásával érintett egyes önkormányzati rendeletek módosítására

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2004.(VI.01.) számú rendelet (SZMSZ) módosítására

3. Javaslat a város 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

4. Javaslat a Tárnok területén lévő hulladéklerakó fenntartásának költségeire, valamint a pályázat lebonyolításához szükséges fedezetre

5. Javaslat Étv. Kft. Üzletrészek térítésmentes átruházásának elfogadására

6. Javaslat hozzájárulás biztosítására a Corvinus TISZK működéséhez

7. Javaslat a köztér revitalizációs pályázat benyújtására

8. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Tovább...