Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Tájékoztató a belső ellenőrzésre kötött szerződésekről

2018. okt. 10.

Tájékoztató az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2010. és 2011. évek belső ellenőrzésre kötött szerződéseiről

Tovább...

A bizottsági ülésen tárgyalt előterjesztések - 2011. január 24.

2018. okt. 10.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a január 20-ai ülésén az alábbi, közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket véleményezte. Az előterjesztések a 2011. január 27-ei közgyűlés anyagai között olvashatók.

1. Indítvány a helyi adókról szóló 44/2010 /XI.26/ KGY. sz. rendelet módosítására 

2. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.4.) ÖK. Rendelet módosítására

3. Javasat az Érdi Városfejlesztési Kft., az Érdi Sport Kft., az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. és az  Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

4. Javaslat a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium – Tusculanum Tagóvoda –Tanuszoda környéke forgalmi rendjének, várakozóhelyek kialakításának, használatának felülvizsgálatára

5. Javaslat a Velencei úton felépült Sportcsarnok működtetésére irányuló tárgyalások folytatására

6. Javaslat adásvételi szerződés megkötésére a Fészek Egyesülettel

7. Javaslat pályázat benyújtására a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által közzétett pályázati felhívásra a Magyar Földrajzi Múzeum mennyezetével összefüggésben szükségessé váló munkák támogatása tárgyában

8. Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a Polgárokért „Testvérvárosok polgárainak találkozói” c. pályázat benyújtására

9. Javaslat pályázat benyújtására a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által közzétett pályázati felhívásra a Budafoki úton (6. sz. út 18+670 km szelvénye) történő gyalogos átkelőhely kialakításának tervezése tárgyában

10. Javaslat pályázat benyújtására a Közlekedésfejlesztési  Koordinációs Központ által közzétett pályázati felhívásra a Balatoni úton történő 3 biztonságos gyalogátkelőhely kialakításának kivitelezése tárgyában

11. Javaslat a Diósdi út – Budapest-Székesfehérvár vasútvonal – Balatoni út által közrezárt terület feltárására

12. Javaslat a Széchenyi téren egy körforgalmú csomópont tervezésére

13. Javaslat a veszélyeztetett területek csapadékvíz rendezésére vonatkozóan

14. Javaslat a szennyvízelvezető hálózata történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

15. Javaslat a csatorna projekt önrész finanszírozásának következő lépéseire

16. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 51/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete módosítására

17. Javaslat a Kós Károly Szakképző Iskola Pedagógiai Programjának módosítására

18. Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásairól szóló önkormányzati rendeletek módosítására

19. Bérpótló támogatás biztosítása (volt közcélú foglalkoztatottaknak)

20. Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának meghatározására

21. Javaslat a Polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásai 2011. évi keretösszegének megállapításáról

Tovább...