A bizottsági ülésen tárgyalt előterjesztések - 2011. február 21.

2018. okt. 10.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a február 21-ei ülésén az alábbi, közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket véleményezte. Az előterjesztések a 2011. február 24-ei közgyűlés anyagai között olvashatók.

 

Javaslat az Önkormányzat 2011. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 51/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetéséről szóló 17/2010. (III.05.) KGY. rendelet módosítására

Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003, (XII.02.) ÖK. számú rendelet módosítására

Javaslat óvodaépítés előkészítő munkáinak elindítására

Javaslat a helyi kulturális célok megvalósítását és támogatását szolgáló egységes pénzügyi alap létrehozására („Batthyány” Kulturális Alap)

 

Tovább...