Tisztelt Bizottság!

 A Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 31/2014. (XI.26.)önkormányzati rendelet 54. § (1) bekezdése szerint a bizottságok munkaterv alapján végzik tevékenységüket.

 Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal szakirodája összeállította a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2015. évi munkatervére vonatozó javaslatot, mely a Közgyűlés munkaterv-tervezete és a bizottság saját hatáskörei alapján készült.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, fogadja el a 2015. évi munkatervét.

 

 

Érd, 2014. november 26.

 

 

 

 

 

Mórás Zsolt

elnök

 

 

 

 

Az előterjesztést előkészítette: Humán Iroda

A határozat továbbításáért felelős: Humán Iroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság – a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 31/2014. (XI.26.)önkormányzati rendelet 54. § (1) bekezdésének megfelelően – a 2015. évre vonatkozó munkatervét elfogadja.

 

A 2015. évi munkaterv a határozat melléklete

 

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Mórás Zsolt elnök

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság

2015. évi munkaterve

 

 

Január:

 

Beszámoló a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2014. évi tevékenységéről

Javaslat a pályázatok elszámolásának elfogadására

Érd Kiváló Sportolója Díj és Érd Kiváló Sportcsapata Díj átadása

 

 

Február

 

Javaslat Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj kiírására

Javaslat a pályázatok elszámolásának elfogadására

 

 

Március:

 

Javaslat az Érdi Sport Díj kiírására

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Sportszervezeti Pályázatának kiírására

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Sport és Ifjúsági Keret Pályázatának kiírására

Javaslat Közrendvédelmi Keret pályázat kiírására

Javaslat a pályázatok elszámolásának elfogadására

Az Érdi Sport Alapítvány 2014. évi beszámolója, pénzügyi mérlege

 

 

Április:

 

Javaslat Érd MJV Önkormányzata Sportszervezeti Pályázatainak elbírálására

Javaslat az Ifjúsági Cselekvési terv elfogadására

 

Május:

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Sport és Ifjúsági Keret Pályázatainak elbírálására

Javaslat a Közrendvédelmi keret pályázatainak elbírálására

 

 

Június:

 

Javaslatok időszerűen aktuális témákban

Javaslat a pályázatok elszámolásának elfogadására

 

 

Szeptember:

 

Javaslat a pályázatok elszámolásának elfogadására

 

 

Október:

 

Javaslat a pályázatok elszámolásának elfogadására

 

 

 

November:

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Kiemelkedő Sportolója és Kiváló Sportolója díj meghirdetésére

Javaslat a pályázatok elszámolásának elfogadására

 

 

December:

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Kiemelkedő Sportolója és Kiváló Sportolója díj odaítélésére

Javaslat a pályázatok elszámolásának elfogadására

Javaslat a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2015. évi munkatervének elfogadására