Tiisztelt Bizottság!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a KTT-944 forgalmi rendszámú 2007-es évjáratú SKODA Octavia típusú gépjármű. Az autó bekerülési bruttó értéke 2007. július 20-án 4.750.000 forint volt, jelenlegi könyv szerinti értéke nulla forint.  A gépjárművet hivatali és önkormányzati feladatok ellátásához használjuk, de használata során az elmúlt időszakban egyre gyakrabban merült fel javítási és karbantartási költség, illetve annak kötelező szervize és biztosítási költségei és elég magasak.

Ugyancsak az önkormányzat tulajdonát képezi a MAH-585 rendszámú KIA Sorrento típusú gépjármű, melynek bekerülési értéke 2012. január 08-án 8.768.500 forint volt, a jelenlegi könyv szerinti értéke pedig 4.006.176 forint. 

A fenti gépjárművek önkormányzati tulajdonban tartása gazdaságtalan, ezért azok értékesítése javasolt. E döntés meghozatala - tekintettel arra, hogy egyedi forgalmi értékük a nettó 5 millió forintot nem haladja meg -, az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012 (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése szerint a Polgármester hatáskörébe tartozik.

Az így kieső gépkocsik helyébe, a polgármesteri és alpolgármesteri feladatok folyamatos és zavartalan ellátása érdekében, az alábbi gépjárművek megvásárlására teszek javaslatot:

1) „OPEL ASTRA Ng Sports Touer 1.6 XHT” típusú gépkocsi, listaára: 7 695 000 forint, az önkormányzat részére biztosított kedvezményes eladási ár: 6 433 375 forint. A gépkocsi nulla kilométeres.

2) „OPEL ZAFIRA Touer 1.6 XHT” típusú gépkocsi, listaára: 8 395 000 forint, az önkormányzat részére biztosított kedvezményes eladási ár: 6 790 000 forint. A gépkocsi nulla kilométeres.

3) „KIA SORENTO (Ex premium) 2.2 CRDi” típusú gépkocsi, listaára: 10 700 000 forint, az önkormányzat részére biztosított kedvezményes eladási ár: 9 3ű 000 forint. A gépkocsi 14 600 kilométert futott. 

A gépjárművek forgalomba helyezési költsége összesen 129.7ű,- Ft.

A gépjárművek megvásárlásához szükséges költségvetési fedezetet az Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, egyedi döntésemmel az általános tartalék terhére biztosítottam.

Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a gépjárművek megvásárlásával kapcsolatos döntési jogköre az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzat rendelet 25. § (2) bekezdésen alapul, mely szerint a nettó 25 millió forint egyedi  forgalmi értékhatárt meg nem haladó vagyontárgy megszerzésével, átruházásával, megterhelésével, azon vagyoni értékű jog alapításával vagy egyéb módon történő hasznosításával, illetve nem önkormányzati vagyontárgyon vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság teszi meg.

Kérem a Bizottságot, hogy hozza meg a döntését!

Érd, 2014. október 31.

 

T. Mészáros András

Előkészítette:

Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás:

2014. évi költségvetés terhére

A döntés végrehajtásáért felelős:

Közgazdasági Iroda, Gondnokság

A döntés továbbításáért felelős:

Közgazdasági Iorda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012 (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi gépjárművek megvásárlásáról dönt:

1. „OPEL ASTRA Ng Sports Touer 1.6 XHT” típusú gépkocsi, listaára: 7 695 000 forint, az önkormányzat részére biztosított kedvezményes eladási ár: 6 433 375 forint. A gépkocsi nulla kilométeres.

2. „OPEL ZAFIRA Touer 1.6 XHT” típusú gépkocsi, listaára: 8 395 000 forint, az önkormányzat részére biztosított kedvezményes eladási ár: 6 790 000 forint. A gépkocsi nulla kilométeres.

3. „KIA SORENTO (Ex premium) 2.2 CRDi” típusú gépkocsi, listaára: 10 700 000 forint, az önkormányzat részére biztosított kedvezményes eladási ár: 9 3ű 000 forint. A gépkocsi 14 600 kilométert futott.

A vásárláshoz és a forgalomba helyezéshez szükséges összesen 22.703.125 forint költségvetési fedezet, a 11/2014. (X.31.) számú polgármesteri határozattal biztosításra került.

Határidő: szerződés aláírására 30 nap

Felelős: polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.