Tisztelt Bizottság!

A szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozás támogatása érdekében a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott önkormányzati támogatási rendszerről szóló 14/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázat kiírására került sor. A pályázatot a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 4/2014. (III. 11.) határozatával írta ki, annak elbírálására több fordulóban, (június 15. augusztus 31., és november 30.) történik.

A pályázati eljárás harmadik fordulójának beadási határideje 2014. november 30-án járt le, amelyre három pályázat érkezett.

A pályázat beküldője:

1. Gellén Éva Ilona    benyújtási ideje: 2014. október 27.

2. László György    benyújtási ideje: 2014. november 19.

3. Németh István     benyújtási ideje: 2014. november 26.

A pályázatok beadása a határidőn belül történt.

A kiíró a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott önkormányzati támogatásra a 2014. évi költségvetési évre 5 millió Ft-os keretösszeget határozott meg, amely a 2014. évi költségvetésben rendelkezésre áll. Egy érdekeltségi egység után a házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatására adható visszatérítendő, kamatmentes támogatás mértéke a bekerülési költség, de legfeljebb 50.000 Ft lehet.

A támogatás odaítéléséről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága dönt, az egyes pályázati fordulók beadási határideinek lejártát követően. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat megállapodást köt.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a benyújtott pályázatokat bírálja el és hozza meg döntését a támogatás megadásáról!

 

Érd, 2014. december 08.

 

 Szabó Béla

elnök

 

Előkészítette: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Kötelezettségvállalás: van: 2014. évi költségvetésben

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda/Közgazdasági Iroda

A határozat továbbításáért felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési  Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz, valamint a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott önkormányzati támogatási rendszerről szóló 14/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott visszatérítendő önkormányzati támogatás céljára kiírt pályázat elsőfordulójára benyújtott pályázatot elbírálta és a következőkről döntött:

 

Támogatásban részesül az 1. számú pályázat beküldője: Gellén Éva Ilona benyújtás ideje: 2014. október 27.

 

A tárgyi pályázat tartalma a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelel.

 

A házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatása a pályázó részére megadható 50.000.- Ft összegben

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága felkéri a Polgármestert a nyertes pályázóval történő megállapodás megkötésére.

 

 

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI  JAVASLAT

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága a szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz, valamint a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott önkormányzati támogatási rendszerről szóló 14/2010.(II.26.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott visszatérítendő önkormányzati támogatás céljára kiírt pályázat elsőfordulójára benyújtott pályázatot elbírálta és a következőkről döntött:

 

2. sz. pályázat beküldője: László György benyújtás ideje: 2014. november 19.

 

A tárgyi pályázat tartalma a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelel.

 

A házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatása a pályázó részére megadható 50.000.- Ft összegben

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága felkéri a Polgármestert a nyertes pályázóval történő megállapodás megkötésére.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI  JAVASLAT

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága a szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz, valamint a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott önkormányzati támogatási rendszerről szóló 14/2010.(II.26.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, - a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott visszatérítendő önkormányzati támogatás céljára kiírt pályázat elsőfordulójára benyújtott pályázatot elbírálta és a következőkről döntött:

 

3. sz. pályázat beküldője: Németh István benyújtás ideje: 2014. november 26.

 

A tárgyi pályázat tartalma a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelel.

 

A házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatása a pályázó részére megadható 50.000.- Ft összegben

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága felkéri a Polgármestert a nyertes pályázóval történő megállapodás megkötésére.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges