Tisztelt Bizottság!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése annak érdekében, hogy anyagi lehetőségétől függően támogassa Érd Város közigazgatási területén működő civil szervezetek tevékenységét, megalkotta a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletét. A rendelet 7. §-a szabályozza a Természet- és Környezetvédelmi Keret odaítélését, mely a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottak alapján a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság hatásköre.

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 6/2015. (IV.27.) KMB határozatávaldöntött a Környezet és Természetvédelmi Keret pályázati kiírásáról. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 64/2015. (III.26.) számú határozata alapján, a pályázati keretösszegként 1.000.000 Ft került meghatározásra.

A pályázati felhívás tartalmazza a pályázat célját, a pályázók körét, a pályázati összeg elnyerése során történő elszámolási rendet. A pályázatonként elnyerhető támogatás összege legfeljebb 600.000 Ft lehet. A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.

A pályázatok benyújtási határideje az Érdi Honlapon való megjelenést követő 30. nap, azaz 2015. május 29-e volt.

A kiírásra három pályázat érkezett, melyből kettő pályázat érvényes, egy pályázat érvénytelen.

Az érvényes pályázatokban igényelt támogatási összeg összesen: 430.000 Ft.

A pályázókat és az igényelt támogatást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Kérem aBizottságot, hogy az 1. sz. melléklet alapján döntsön a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg felosztásáról.

 

Érd, 2015. június 09.

Fülöp Sándorné

elnök

Az előterjesztést előkészítette: Lakosság - szolgálati Iroda, Általános Igazgatási Csoport

A 2015. évi költségvetésben a fedezet biztosítva.

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Lakosság - szolgálati Iroda, Általános Igazgatási Csoport

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Lakosság - szolgálati Iroda, Általános Igazgatási Csoport

 

 

 

 

HATÁROZATI   JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a 6/2015. (IV.27.) KMB határozatában foglaltak alapján a Természet- és Környezetvédelmi keretre benyújtott pályázatokat a mellékletben foglaltak szerint bírálja el.

 

 

Határidő: a pályázók értesítésére – 15 nap

 

Felelős: a Bizottság elnöke

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többségszükséges